δ. ΘΕΡΜΗ : Σύμβαση του υπ. Υποδομών με την ΔΕΥΑ Θέρμης

Υπεγράφη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης Θεσσαλονίκης».
–       27 Τοπικούς Σταθμούς Άρδευσης (ΤΣΑ) και 93 Σημεία Μέτρησης Παροχής (κλειστού) αγωγού (ΣΜΠΑ) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ.
–       Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
–       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο τηλεμετρικών Αγρο-μετεωρολογικών Σταθμών δικτύου
–       Φορητό Σταθμό Ελέγχου (ΦΣΕ).
Στο έργο περιλαμβάνεται, επίσης, η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 407 Ηλεκτρικών υδροστομίων, ενώ στον ΚΣΕ θα εγκατασταθεί Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου SCADA, με σκοπό – μεταξύ άλλων – και τον έλεγχο ποιότητας του νερού.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με σχέδιο και μεθοδικότητα, υλοποιεί πλήθος έργων σε όλη την Ελλάδα που αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας του πρωτογενούς τομέα».