Δ.ΘΕΡΜΗΣ : Το Επενδυτικό Σχέδιο του δήμου Θέρμης

Το Επενδυτικό Σχέδιο του δήμου Θέρμης για την “Ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση 📈 προς την κλιματική ουδετερότητα»
Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Επενδυτικού του Σχεδίου για την «Ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα📗🌎» του έργου EUROPEAN CITY FACILITY, διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασής του
την📌 Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00π.μ. η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.
Σκοπός της εκδήλωσης, πέρα από την παρουσίαση 📳 του σχεδίου και την επικοινωνία των πολλαπλών ωφελειών των παρεμβάσεων σε όλους του καταναλωτές, είναι και η μεταφορά της εμπειρίας του Δήμου Θέρμης προς στελέχη άλλων Δήμων που ενδιαφέρονται για ή αναπτύσσουν αντίστοιχα σχέδια και στρατηγικές για την κλιματική ουδετερότητα, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής των καλών πρακτικών του Επενδυτικού Σχεδίου της Θέρμης καθώς και η εγκαθίδρυση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους κατά την κατάρτιση και υλοποίηση των σχετικών σχεδίων.
Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, φορείς και εμπλεκόμενους στον Δήμο Θέρμης και ευρύτερα ενδιαφερόμενους μέσω του παρακάτω συνδέσμου 📲:
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται στον επόμενο σύνδεσμο.