Δ. Θερμαϊκού : «Εξαρτήσεις και πανδημία – Δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης»

Στις 28 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Εξαρτήσεις και πανδημία: Δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης». Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση μέσω της πλατφόρμας zoom είναι
https://us04web.zoom.us/j/79931499655…