Δ. Θερμαϊκού – Γ. ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ : ” Ο δήμος έχει προτεραιότητα τη βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών “

Το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των γειτονιών συνεχίζεται, με ένα συνδυασμό συντονισμένης δράσης των συνεργείων της αντιδημαρχίας τεχνικών υπηρεσιών με ξεχωριστές εργολαβίες και στόχο την αστική αναζωογόνηση πυκνοκατοικημένων περιοχών με υποβαθμισμένες υποδομές.
Κυριολεκτικά σαρώνονται ολόκληρες συνοικίες του δήμου μας με ανακατασκευές ή επισκευές πεζοδρομίων, νέο οδόστρωμα και διαγραμμίσεις, δίκτυο ομβρίων υδάτων, διαβάσεις με νέα φώτα, δέντρα, καλαθάκια μικρό απορριμάτων, παγκάκια, ποδηλατοστάσια, οδηγούς για άτομα με προβλήματα όρασης και ράμπες ΑΜΕΑ.
Είναι κοινός τόπος πλέον ότι η στρατηγική του δήμου Θερμαϊκού στα τεχνικά έργα άλλαξε και έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών με την αναβάθμιση των αστικών υποδομών γύρω από τα σπίτια τους