Δ. Θερμαικού : ΑΝΑΒΟΛΗ Διακοπής Ηλεκτρικού Ρεύματος για λόγους ανωτέρας βίας.

Σας γνωστοποιούμε ότι την ΠΕΜΠΤΗ  3/11/2022 και κατά τις ώρες : 08.00΄ έως 13.00΄  είχε  προγραμματισθεί  Διακοπή  Ρεύματος στην Δ.Κ. Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ, η οποία αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας.
Συγκεκριμένα, οι  καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών : 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΡ.ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΚΙΛΕΛΕΡ, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ κ.α.