δ. Θερμαικου – Γεώργιος Τσαμασλής : ” Η άποψη να διατυπώνεται με επιχειρήματα και ορθό λόγο… “

«Όταν η κριτική άποψη διατυπώνεται με επιχειρήματα και ορθό λόγο, γίνεται δεκτή, όχι μόνο από αυτόν στον οποίο απευθύνεται, αλλά, κυρίως, από το κοινό, το οποίο καλείται με τη σειρά του να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι στην οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση είθισται να τηρείται, αν μην τι άλλο, μια ευπρεπής εκφορά λόγου, με την οποία ο ασκών την κριτική δείχνει, πρωτίστως, ότι σέβεται, όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και, κατ’ επέκταση, όλους αυτούς στους οποίους απευθύνεται.
Όταν, όμως, αυτή η βασική και αυτονόητη προϋπόθεση απουσιάζει από τη σύγχρονη σκηνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τότε, αυτομάτως, παραπέμπει σε ένα πισωγύρισμα που μόνο βλάπτει τον τόπο μας και δεν προάγει το έντιμο και το ειλικρινές, που εγώ πιστεύω. Πόσο περισσότερο, μάλιστα, όταν η ρηχή κριτική ασκείται, κατά τη γνώμη μου, από άτομα που δείχνουν ότι δεν προσαρμόζονται στο κλίμα και στο πνεύμα των Αγίων Ημερών.
Σας εύχομαι όλους Καλή Ανάσταση».
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
Γεώργιος Τσαμασλής