δ. Θέρμης : Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης εκπροσώπησε την Ελλάδα

Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης εκπροσώπησε την Ελλάδα σε συνάντηση προγράμματος SAYYOUTH στην Ιταλία
«Μιλάμε με τους νέους και όχι για τους νέους». Αυτό θα μπορούσε να είναι το κεντρικό μήνυμα της πρώτης συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26, 27 και 28 Απριλίου στους δήμους Sala Baganda και Scandiano της Ιταλίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAYYOUTH που αφορά την ενδυνάμωση και εμψύχωση των νέων στη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων στα κοινά. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο δήμος Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τα βασικά αιτήματα των νέων προς τις δημόσιες αρχές καθώς και τις δυνατότητες προώθησης δράσεων για την ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι χώρες Ιταλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Σουηδία και Φινλανδία, τις οποίες εκπροσωπούν δήμοι ή περιφέρειες των χωρών αυτών μαζί με τα αντίστοιχα δημοτικά συμβούλια νέων ή ενώσεις νέων. Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης εκπροσωπήθηκε από την Δήμητρα Κροκίδου.

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και άτομα που στέκονται

Μπορεί να είναι εικόνα 13 άτομα, άτομα που στέκονται, δέντρο και εξωτερικοί χώροι

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "Communicathions.initiatives should eflect long-term goais and strategy and effective over the| long ter Communicationstargeted oung people needto use range toois and both more traditional methods such youth workshops digital fors commun such as online tools social networking These include official structures such youth councils which youth orepresent young people erspective policy makers Collaborative young people and adults work together to projects make decisions programmes which seek bring together wide range youth represen backgrounds order debate particular issue or nfluence particuiar"