Δ. Θέρμης : Πρόγραμμα αγιασμών στα σχολειά του δήμου

Από τον δήμο Θέρμης ανακοινώνεται το πρόγραμμα αγιασμών στα σχολειά του δήμου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς την Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΩΡΑ

ΘΕΡΜΗ

1

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

8:30

2

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

9:00

3

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

11:00

4

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

9:00

5

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

“ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ”

10:00

ΜΙΚΡΑ

6

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

11:00

7

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

11:30

8

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

9:30

9

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

11:00

10

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

9:00

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

10:30

12

ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

9:00

13

ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΚΩΝ

8:30

14

1ο Ε. Ε.Ε.Ε.Κ ΘΕΡΜΗΣ

10:30

15

2ο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ

8:30

Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΩΡΑ

ΘΕΡΜΗ

1

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

10:30

2

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

11:30

3

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

11:00

4

4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

9:30

5

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

9:30

6

6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

10:00

7

7o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

8:30

8

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

9:00

9

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

9:00

10

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ -ΤΡΙΑΔΙΟΥ

8:30

11

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

9:30

12

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ -ΤΡΙΑΔΙΟΥ

9:30

13

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

10:30

14

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

12:30

15

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

11:30

16

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

9:30

17

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

10:00

18

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

9:00

19

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

8:30

20

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ

11:00

21

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ

10:30

22

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΡΥΣΙΟΥ

9:30

23

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

9:30

24

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

9:00

ΜΙΚΡΑ

1

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

9:15

2

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

9:15

3

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

8:45

4

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

8:15

5

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

10:00

6

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

9:30

7

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

9:45

8

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

10:00

9

1ο & 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

9:00

10

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

10:00

11

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

10:30

12

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

8:30

13

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

9:00

14

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

10:00

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

10:30

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

1

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

10:00

2

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

10:00

3

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

9:30

4

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

8:30

5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

8:30

6

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

10:30

7

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ

9:30

8

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

9:30

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

9:30

10

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

10:30

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

10:30