Δ.Θέρμης: Ξεκίνησε Πρόγραμμα με θέμα “Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά”

Την Τετάρτη 16/02/2022, στα Βασιλικά, έγινε η έναρξη των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης. Το πρώτο δια ζώσης πρόγραμμα, μετά την έναρξη της πανδημίας Covid-19 με αντικείμενο «Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά», γίνεται από την εκπαιδεύτρια-χημικό Λευκοθέα Τρασανίδου, έχει διάρκεια 25 ώρες και το παρακολουθούν συνολικά 20 εκπαιδευόμενοι.
Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης υλοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Παράλληλα με τις αιτήσεις του προγράμματος «Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά» τρέχουν αιτήσεις για τα προγράμματα με αντικείμενα «Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία» και «Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία», τα οποία δύναται να υλοποιηθούν στις Κοινότητες Βασιλικών, Τριλόφου και Θέρμης με την προϋπόθεση να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων για έναρξη του κάθε προγράμματος.
Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ.: 2313300739 επιλογή 1 για Κέντρο Κοινότητας και 3 για επιδόματα-παροχές
Ταχ. Διεύθυνση: Απ. & Γρ. Ταβάκη 28, Θέρμη
Email: e.chatzikonstantinou@thermi.gov.gr
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έκτος από το Κέντρο Κοινότητας στην Θέρμη (2313300739 επιλογή
1), στο Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου (2392330210), στο ΚΕΠ Βασιλικών (2396024040) και στο Κοινωνικό Φαρμακείο στην Νέας Ραιδεστού (2313300739 επιλογή
2) κατόπιν ραντεβού.