Δ. ΔΕΛΤΑ : Χωρίς ρεύμα την Κυριακή, 28 Μαϊου, περιοχή του δήμου Δέλτα

Χωρίς ρεύμα θα μείνει την Κυριακή, 28 Μαϊου, από τις 8 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι περιοχή του δήμου Δέλτα.
Προβλήματα θα παρουσιαστούν στο δρόμο από Χαλάστρα προς Σίνδο, τα βουστάσια Λιαρας, Σιτσιλιάγκος, πτηνοτροφείο Σωτηριάδη, Τσιόγκας ΑΕ, ΑΦΟΙ Δημούδη, Κουκουμπίκης, Μπέμπης, Θεμελιοδομή, Πισκουλιάν και κτίριο Υπ.Εσωτερικών.