δ.ΔΕΛΤΑ : Συναντήσεις γονέων στο Δήμο Δέλτα

Ολοκληρώθηκαν την Τέταρτη, 27 Μαρτίου 2024 οι συναντήσεις γονέων στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέων Μαλγάρων.
Στόχος των συναντήσεων ήταν να αναπτυχθεί διάλογος για εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας με τα παιδιά ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες σε θέματα συμπεριφοράς.
Χρειάζεται ένα “χωριό” για να μεγαλώσει ένα παιδί, σύμφωνα με ένα ρητό.
Οι συναντήσεις αυτές ενδυνάμωσαν τους γονείς στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει, τους βοήθησαν να μοιραστούν σκέψεις και να χτίσουν δίκτυα στήριξης μεταξύ τους.
Στις 4 συναντήσεις υπήρξε ενεργή συμμετοχή από τους γονείς με ερωτήματα και προβληματισμούς καθώς ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουν νέες ιδέες που μπορούν να εφαρμόσουν στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν από το Δημοτικό Σχολείο Νέων Μαλγάρων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νέων Μαλγάρων σε συνεργασία με την “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Δέλτα. Συντονίστριες / εκπαιδεύτριες σε όλες τις συναντήσεις ήταν η ψυχολόγος Χριστίνα Κουκουρίκη και η κοινωνική λειτουργός Δήμητρα Καμάρα του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Δέλτα. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικές βεβαιώσεις συμμετοχής.