Δ. ΔΕΛΤΑ : Προκήρυξη για την πρόσληψη 8 δημοτικών αστυνομικών στον Δήμο Δέλτα

Στην τελική ευθεία η ανακοίνωση της προκήρυξης για την πρόσληψη 8 δημοτικών αστυνομικών στον Δήμο Δέλτα
Μετά από αίτημα της διοίκησης του δήμου Δέλτα και του Δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη για την δημιουργία μιας πολυμελούς δημοτικής αστυνομίας στον Δήμο Δέλτα εγκρίθηκε τελικά η κάλυψη της υπηρεσίας με 8 θέσεις.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπ Εσωτερικών και Οικονομικών που εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου οι θέσεις για τον δήμο πρόκειται για που εγκρίθηκαν στον δήμο Δέλτα είναι: μία θέση ΔΕ τρεις ΠΕ και τέσσερις ΤΕ που θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ με βάση την σχετική απόφαση.
Επιπλέον σύμφωνα με την ΚΥΑ οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
Να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.
Όσοι κριθούν κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
* Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
* Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4′ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
* Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες).
* Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
* Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας.