Δ. ΔΕΛΤΑ : Ηλεκτροφωτισμός ανοιχτών γηπέδων Σίνδου – Διαβατών

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση του έργου “Ηλεκτροφωτισμός ανοιχτών γήπεδων Διαβατών-Σίνδου” συνολικού προϋπολογισμού 278.691,20€.
Ο εργολάβος επιλέχτηκε μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και η συμβατική υποχρέωση υλοποίησης του έργου ορίστηκε στους 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από τακτικά και ανταποδοτικά έσοδα.
Η διοίκηση του Δήμου Δέλτα παραδίδει στους πολίτες ακόμη ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή. Παράλληλα συνεχίζει το έργο της με διαγωνισμούς και συμβάσεις που άρχισαν τους προηγούμενους μήνες και θα ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα