Δ. ΔΕΛΤΑ : Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δ.Δέλτα για το 2024

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός Εσόδων- Εξόδων του Δήμου Δέλτα, του οικονομικού έτους 2024, και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ( Ο.Π.Δ.) Δήμου Δέλτα, έτους 2024, κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ», την Τρίτη 27ης Φεβρουαρίου.
Κατά την εισήγησή της η Δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά υπογράμμισε μεταξύ άλλων την πολύ μεγάλη καθυστέρηση της διαδικασίας ψήφισης του Προϋπολογισμού στα τέλη Φεβρουαρίου, που κατά κανόνα ολοκληρώνεται στα τέλη Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, και σημείωσε ότι κύρια αιτία αυτής της καθυστέρησης ήταν η σειρά ακυρωτικών αποφάσεων που έλαβε ο Δήμος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσον αφορά τα δημοτικά τέλη.
Οι ακυρωτικές αυτές αποφάσεις, οι οποίες αφορούσαν αποφάσεις καθορισμού τελών που λήφθηκαν από το ΔΣ της προηγούμενης διοίκησης, είχαν ως κύριο σκεπτικό την ανυπαρξία ανταποδοτικότητας καθ’ όλα τα προηγούμενα χρόνια, την μη αξιοποίηση δηλαδή των πόρων των δημοτών και την πραγμάτωση έργων σε τομείς με σημαντικές ελλείψεις για το Δήμο Δέλτα, όπως είναι η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός και τα κοιμητήρια.
Χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό υπηρεσιακό, ο οποίος δεν αποτελεί έκφραση των πολιτικών στόχων της διοίκησης του Δήμου Δέλτα, αλλά μία επιτακτική ανάγκη, προκειμένου ο δήμος να μπορεί να λειτουργήσει, προκειμένου να μπορούν να εκτελεστούν οι λειτουργικές και πάγιες ανάγκες του δήμου. Σημείωσε δε ότι το βλέμμα στρέφεται στην πρώτη αναμόρφωση, στην οποία η διοίκηση θα δείξει την πολιτική της.
Χαρακτηριστικά δήλωσε μεταξύ άλλων:«Έχοντας λοιπόν, περάσει τον σκόπελο των ακυρωτικών και με μία φιλοσοφία που θέτει την αρχή της ανταποδοτικότητας ως βασική προτεραιότητα, ψηφίσαμε σήμερα εδώ, έναν Προϋπολογισμό που ελέγχθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, με τις σχετικές παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης επί των τελών να έχουν ρυθμιστεί.
Ο Προϋπολογισμός αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε, είναι ισοσκελισμένος και κατατίθεται σήμερα, αφού ακολουθήθηκαν όλες οι σχετικές παρατηρήσεις και πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις, όπως αυτές τίθενται από τις σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Προχωράμε λοιπόν, έχοντας το βλέμμα στην πρώτη αναμόρφωση, στην οποία η διοίκηση μας θα δείξει την πολιτική της, θα δείξει τις προτεραιότητες της, θα δείξει τον στόχο της και για την οποία και θα κριθεί».