δ. ΔΕΛΤΑ : Δημοτική Κοινότητα Σίνδου / Ενημέρωση

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των καμμένων λαμπών στην Σίνδο.
Όπου εντοπίζεται θέμα στις γειτονιές σας συνεχίστε να ενημερώνετε τα μέλη του τοπικού συμβουλίου.