Δ.ΔΕΛΤΑ: Έγκριση χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Τί κατάφερε να εξασφαλίσει η δημοτική αρχή

Ο Δήμαρχος  Γιάννης Ιωαννίδης ανακοίνωσε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Διοίκηση του Δήμου Δέλτα  εξασφάλισε από το  χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,  την έγκριση της χρηματοδότησης  δύο μελετών  που αφορούν στην ανάπλαση των κοινοτήτων Διαβατών και Σίνδου συνολικού προϋπολογισμού   838.744,47 ευρώ. (360.600,13 ευρώ για την μελέτη ωρίμανσης «Παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης στην Κοινότητα Διαβατών Δήμου Δέλτα» και 478.144,34 ευρώ για τη μελέτη ωρίμανσης «Παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης στην Κοινότητα Σίνδου Δήμου Δέλτα».
Παράλληλα εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση  του έργου για την βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε Σινδο και Ανατολικό προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ.
Όπως τόνισε ο Γιάννης Ιωαννίδης  είναι  ιδιαίτερα σημαντικά  για την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών που παρά τις δυσκολίες λόγω έλλειψης προσωπικού επιτεύχθηκε η ένταξη τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση τους. Μαζί με μια σειρά αλλά έργα που έχουν κατατεθεί προς έγκριση σε χρηματοδοτικά προγράμματα αναβαθμίζουμε το Δήμο μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών» .

Το  έργο της ΔΕΥΑΔΔ,  προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση 8.940 τεμαχίων Τοπικών Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΔΔ στη Σίνδο και το Ανατολικό, καθώς και  την τοποθέτηση λογισμικού ευφυούς διαχείρισης δεδομένων, για την   παρακολούθηση και βελτιστοποίηση του δικτύου μέσω εκτέλεσης πραγματικών δοκιμών και μετρήσεων μιας  σειράς βελτιώσεων  και την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης σε Σίνδο και Ανατολικό.

«Η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δίνει ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας, ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια για να διαχειριστούμε καλύτερα και πιο ορθολογικά τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο, το νερό» τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔΔ  Σπύρος Σταματάκης.

Όπως  διευκρίνισε ο κ  Σταματάκης  μέχρι τα τέλη Μαΐου θα ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα νέο έργο ύψους 7,5 εκ. ευρώ που θα αφορά στην αλλαγή όλου του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Εχεδώρου.