Δ. Δέλτα : Υποδομές … στη βιομηχανική ζώνη του Καλοχωρίου

Με απόφαση της διοίκησης του δημου Δελτα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι παρεμβάσεις από την ΔΕΥΑΔΔ για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού κατασκευής σύγχρονων υποδομών στην άτυπη βιομηχανική ζώνη του Καλοχωρίου.
Με στοχευμένες παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν στην οδό Αρκαδίου τοποθετήθηκε νέος αγωγός απορροής ομβρίων μήκους 400 μέτρων προκειμένου να διοχετεύονται τα νερά της βροχής.
Οι εργασίες έγιναν από την ΔΕΥΑΔΔ σε συνεργασία με επιχειρηματίες της περιοχής.
Στην περιοχή όπου οι υποδομές ήταν σχεδόν ανύπαρκτες τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα μετά από ισχυρή νεροποντή οι δρόμοι να μετατρέπονται σε λίμνες και να γίνεται επικίνδυνη η διέλευση οχημάτων και πεζών προς τις επιχειρήσεις της περιοχής, εκπονείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης ομβρίων υδάτων που περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των παλιών και φθαρμένων αγωγών με νέους.