Δ. Δέλτα : Συνάντηση με τον Προέδρο και τον Γενικό Διευθυντή του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

Ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης υποδέχτηκε στο Δημαρχείο, τον πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» Δημήτριο Καφαντάρη και τον Γενικό Διευθυντή Ιωάννη Γεώργιζα, μετά την συμμετοχή του Δήμο Δέλτα στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
Ο Δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης έθεσε τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δέλτα ως αστική και συγχρόνως αγροτική περιοχή άλλα και ως βιομηχανική Ζώνη, που συμβάλει καθοριστικά και σταθερά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα τρέχοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση, καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρονται στα μέλη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ μέσω της συμμετοχής τους στο Δίκτυο, σχετικά με την εκπόνηση μελετών και τη διεκδίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Ο πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» καλωσόρισαν τον Δήμαρχο Δέλτα στο Δίκτυο θέτοντας τις βάσεις για μια ουσιαστική και χρήσιμη συνεργασία.