Δ.Δέλτα : Πρόγραμμα “Μαζικός Αθλητισμός”

Το πρόγραμμα “Μαζικός Αθλητισμός” είναι γεγονός στο Δήμο Δέλτα και δίνει την ευκαιρία σε όλους τους κατοίκους να απολαύσουν δωρεάν γυμναστική από εξειδικευμένους επαγγελματίες.Ο πρόεδρος του κοινωνικού πολιτιστικού οργανισμού Δήμου Δέλτα  επισκέφτηκε γυναικεία τμήματα γυμναστικής από το πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού στις δημοτικές ενότητες Εχεδώρου, Χαλάστρας και Αξιού, ώστε να συζητήσει με τους ωφελούμενους και τις γυμνάστριες Στόχος να διορθωθούν τα οποία προβλήματα και να εξελιχθεί και να ενισχυθεί το πρόγραμμα με εξοπλισμό, υποδομές και περισσότερα αθλητικά τμήματα.