Δ.Δέλτα : Εργοτάξιο … η ΔΕΥΑ στο Δήμο Δέλτα !

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα –κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης– εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενενήντα οκτώ (98) νέα έργα, συνολικού ύψους 257 εκατ. ευρώ.
Οι πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων:
  • Είκοσι επτά (27) έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 88,5 εκατ. ευρώ, όπως το έργο της ΔΕΥΑ Δ. Δέλτα ύψους 10 εκατ. ευρώ,του Δήμου Ξηρομέρου ύψους 6 εκατ. ευρώ, του Δήμου Πύλου-Νέστορος ύψους 3 εκατ. ευρώ, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ύψους 2,2 εκατ. ευρώ και του Δήμου Νισύρου ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.
  • Είκοσι (20) έργα που αφορούν τη βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 51,4 εκατ. ευρώ, όπως το έργο του Δήμου Νοτίου Πηλίου ύψους 9,5 εκατ. ευρώ για τη βελτιστοποίηση της βατότητας είκοσι επτά αγροτικών οδών συνολικού μήκους 67 χιλιομέτρων και του Δήμου Καστοριάς ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση αγροτικού οδικού δικτύου συνολικού μήκους 42 χιλιομέτρων.
  • Δέκα (10) έργα «Αστικής Αναζωογόνησης»,  συνολικού προϋπολογισμού περίπου 65,3 εκατ. ευρώ, όπως το έργο του Δήμου Χαϊδαρίου για βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης ύψους 8,9 εκατ. ευρώ, του Δήμου Μεγαρέων ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας ύψους 7,9 εκατ. ευρώ και του Δήμου Μυτιλήνης ύψους 6 εκατ. ευρώ.
  • Τέσσερα (4) έργα για τη αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 12,4 εκατ. ευρώ, όπως το έργο της ΔΕΥΑ Καβάλας ύψους 6,1 εκατ. ευρώ και του Δήμου Άνδρου ύψους 2,3 εκατ. ευρώ.
  • Οκτώ (8) έργα για υποδομές ηλεκτροκίνησης και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 14,4 εκατ. ευρώ, όπως το έργο του Δήμου Περιστερίου ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, του Δήμου Εορδαίας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ,  του Δήμου Λέρου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και του Δήμου Πάτμου ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ.
  • Επτά (7) έργα στον άξονα “Smart Cities” συνολικού προϋπολογισμού περίπου 12 εκατ. ευρώ, όπως το έργο του Δήμου Βύρωνα ύψους 4,9 εκατ. ευρώ περίπου και του Δήμου Καλυμνίων ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Περιλαμβάνονται επίσης: α) το έργο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ύψους περίπου 5,7 εκατ. ευρώ για την ανέγερση του νέου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουβιών-Κοντοκαλίου, το οποίο υλοποιεί στην πράξη τη δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κατά την επίσκεψή του στο νησί στα μέσα Φεβρουαρίου, β) το έργο του Δήμου Περάματος για τη συντήρηση σχολικών μονάδων ύψους περίπου 846.000 ευρώ, καθώς και γ) το έργο του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας ύψους 218.800 ευρώ για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και παρεμβάσεις πρόσβασης για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ επισκεπτών και κατοίκων στην παραλία Άγιος Σπυρίδωνας.
Επισημαίνεται ότι με την παρούσα απόφαση, πλέον όλοι οι δικαιούχοι Δήμοι της χώρας έχουν ένα τουλάχιστον έργο υψηλής προτεραιότητας ενταγμένο στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν στο ξεκίνημα του Προγράμματος εκατόν εννέα (109) Δήμοι σε όλη τη χώρα δεν είχαν κάποιο έργο ενταγμένο. Απομένει μόνο ο Δήμος Γαύδου, οι προτάσεις του οποίου θα αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής.