Δ.Δέλτα : Δωρεάν Rapid Tests στον Δήμο Δέλτα

Συγκεκριμένα:
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στο ΚΑΠΗ Καλοχωρίου τις ώρες 9:00 με 14:30.
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στο ΚΑΠΗ Διαβατών τις ώρες 9:00 με 14:30
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να φέρουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και τον αριθμό ΑΜΚΑ.