Δ. Δέλτα : Έκκληση για περιορισμό των μπαζών

Καθημερινό φαινόμενο οι απορρίψεις σκουπιδιών

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου Δέλτα απευθύνει έκκληση για τον περιορισμό των ογκωδών, μπαζών και λοιπών απορριμμάτων που πετιούνται ανεξέλεγκτα και απρόκλητα σε όλη τη δημοτική επικράτεια.
Όπως διαπιστώνεται οι απορρίψεις σκουπιδιών και άλλων υλικών ανακυκλώσιμων ή μη σε αφύλακτους και δημόσιους χώρους είναι καθημερινή και είναι ιδιαιτέρως λυπηρό όταν τούτο πραγματοποιείται από επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι οφείλουν βάσει νόμου να διαχειρίζονται τα ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά της δραστηριότητάς τους ιδιωτικά.
Σε κάθε περίπτωση μπάζα και λοιπά υλικά ανακαινίσεων πρέπει να διαχειρίζονται ιδιωτικά και όχι να διανέμονται σποραδικά σε κάδους και αλάνες.
Οι δημότες οφείλουν να έρχονται σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου πριν απορρίψουν οτιδήποτε ανεξέλεγκτα στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο, είτε μέσω της γραμμής ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 2310788630 είτε απευθείας με το Τμήμα Καθαριότητας στο 2310795074.
Επίσης η διεύθυνση Καθαριότητας ζητά από όλους τους πολίτες, να συνεχίσουν να πετούν τα σκουπίδια λαμβάνοντας υπ όψιν την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των συμπολιτών μας και υπενθυμίζει ότι οι σακούλες σκουπιδιών πρέπει να είναι καλά κλεισμένες και να απορρίπτονται μέσα σε κλειστούς κάδους.