Δ. Δέλτα : Άμεση συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών

Με ανακοίνωση η διοίκηση του ΟΣΕΘ παροτρύνει τον δήμο Δέλτα να προχωρήσει άμεσα σε συντήρη των φωτεινών σηματοδοτών στην οδό Πόντου.
Επίσης, θα υπάρχει προσωρινή τροποποίηση λεωφορειακών γραμμών στην οδό Πόντου του Δήμου Δέλτα για τις λεωφορειακές γραμμές No 9,9Α και 9Β, λόγω έργων στον κυκλικό κόμβο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, «παρακαλείται ο δήμος Δέλτα να προχωρήσει σε άμεση συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου να εκτελείτε με ασφάλεια ο αριστερόστροφος ελιγμός των λεωφορείων από την οδό Πόντου προς την οδό Κωνσταντινουπόλεως».

*επισυνάπτεται το αρχείο ΕΔΩ