Δ.Βόλβης : Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Δήμος Βόλβης στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, των Δημοτών και φορέων εκπροσώπησης, κάνει γνωστό ότι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, έχει διαβιβαστεί στο Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, ο φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΒΑΤΡΑΛΙ ΙΚΕ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:  “ΚΕΡΔΥΛΙΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ” 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ
Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
Δ. ΒΟΛΒΗΣ – Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τα στοιχεία που αφορούν το έργο είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Περιβαλλοντικού Μητρώου του ΥΠΕΝ (https://www.eprm.ypen.gr > Έργα/δραστηριότητες σε δημοσίευση/διαβούλευση
Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η
Κάθε πολίτης – δημότης, φορέας εκπροσώπησης μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του και έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει από 16.12.2021 έως 14.01.2021.
Η παραλαβή των έγγραφων απόψεων θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Δήμου Βόλβης (Ασπροβάλτα, Θεσ/νίκη, τηλ. 2397330033, email: dimosvolvis.perivallon@gmail.com)