Δ. Βαρτζόπουλος : Μόνιμο εκλογικό σύστημα

Μόνιμο εκλογικό σύστημα με βάση τη μονοεδρική περιφέρεια ζήτησε στην εισήγησή του για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
«Ο τρόπος επιλογής του πολιτικού προσωπικού θέτει το μέτρο όλων των πραγμάτων και είναι η σπουδαιότερη πρόβλεψη ενός Συντάγματος» τόνισε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.
«Στα πιο προηγμένα μέρη στον κόσμο οι ταγοί εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο εδώ και εκατοντάδες, ή έστω εδώ και δεκάδες χρόνια. Προφανώς επειδή το θεωρούν σημείο ωριμότητας του πολιτικού τους συστήματος».
«Άρα το βασικότερο, που θα άξιζε, να ορίζει το Σύνταγμα, είναι ένα μόνιμο εκλογικό σύστημα.Παρά τις σημερινές βαθιές διαφορές είναι υποχρέωση μας έναντι των επιγόνων μας.
Η εκλογή σε πολυεδρικές περιφέρειες με εκλογικά σώματα πολλών δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων έχει σημαντικότατα μειονεκτήματα. Απαιτεί πρόσβαση στα ΜΜΕ, δραστηριότητες με δυνατότητες μαζικού επηρεασμού και χρηματοδότηση της προσωπικής εκστρατείας του υποψηφίου.
Οι αντικειμενικές αυτές απαιτήσεις είναι προφανές ότι προεπιλέγουν και το κοινωνικό και το χαρακτηριολογικό προφίλ του δυνητικού υποψηφίου άρα επηρεάζουν ουσιαστικά το ποιος θα βγει.
Σε όλη την Ευρώπη οι υποψήφιοι ανταγωνίζονται άλλους των αντιπάλων κομμάτων σε εκλογικά συστήματα μονοεδρικών κατά βάση περιφερειών. Οι άνθρωποι εκεί αντελήφθησαν νωρίς, ότι έτσι ταυτίζεται απόλυτα ο προεκλογικός αγών του κόμματος και του υποψηφίου, ότι όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα εξαφανίζονται.
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν για ένα καλύτερο Σύνταγμα στην επόμενη Αναθεώρηση».