Δια ζώσης τα δημοτικά συμβούλια … για πλήρως εμβολιασμένους( ΚΥΑ-Εγκύκλιος)

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

 

Αλλαγή για τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων στο Δημόσιο

Δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμένους( ΚΥΑ-Εγκύκλιος)

Τα μέτρα που ορίστηκαν για τις Δημόσιες Υπηρεσίες αυτή την εβδομάδα, περιλαμβάνουν μια σημαντική αλλαγή εν συγκρίσει με το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Η τροποποίηση αφορά ειδικά τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.
Προστέθηκε μια ολόκληρη νέα παράγραφος, όπου πλέον προβλέπονται συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό συμμετοχής έως 7 ατόμωναποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο 6μηνο.
Ειδικότερα, η τροποποίηση επήλθε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3481.
Εν συνεχεία, εκδόθηκε η 54η κορωνο-Εγκύκλιος, η οποία ενημέρωσε για τα μέτρα της ΚΥΑ.

ΚΥΑ υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π..οικ. 48487/30.7.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3481/30.7.21)