ΔΙΑΒΑΤΑ : 1.000 μάσκες προσέφερε η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης

Συνολικά 1.000 μάσκες προσέφερε η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης (Διαβατά) για τις ανάγκες των κρατουμένων (500) και στον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου του Μεγάλου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των απόρων σιτιζομένων στο ενοριακό συσσίτιο του Ναού (500).

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, στα Γραφεία της Αδελφότητος, ο Πρόεδρος Λεωνίδας Παπαδόπουλος παρέδωσε στους εκπροσώπους των δύο φορέων, στον κ. Θεοχάρη Ρουσάκη Προϊστάμενο Κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος και στον κ. Κουτσιουρούμπα Νικόλαο του Ι.Ν.Αγίου Φωτίου του Μεγάλου αντίστοιχα, τις προσφερθείσες ιατρικές μάσκες.