ΔΙΑΒΑΤΑ : Την Κυριακή 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση

ΔΙΑΒΑΤΑ : Την Κυριακή 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση στις Νέες Εργατικές Κατοικίες