Διαβατά : Σύλλογος Μικρασιατών και Προσφύγων – Κοπή Βασιλόπιτας

Καλούνται όλα τα μέλη των τμημάτων… 

Διαβατά : Σύλλογος Μικρασιατών και Προσφύγων – Κοπή Βασιλόπιτας