δΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ : ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

Δημος
Ωραιοκάστρου

 

Εγγεγραμμένοι: 31.422 – Συμμετοχή: 19.327
Ενσωμάτωση: 95,83 [69 από τα 72 ΕΤ]
Έγκυρα: 18.724 – Άκυρα: 415 – Λευκά: 188
Τσακίρης Παντελεήμων – Ποσοστό: 44,41% – Ψήφοι: 8.316 – Έδρες: 17
Αταμιάν Μπεδρός Εσαή (Πέτρος) – Ποσοστό: 37.21% – Ψήφοι: 6.967 – Έδρες: 8
Σκαρλάτος Παντελής – Ποσοστό: 13,23% – Ψήφοι: 2.478 – Έδρες: 3
Θεμελής Αγγελος – Ποσοστό: 5,14% – Ψήφοι: 963 – Έδρες: 1
Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρο: [33 από τα 36 ΕΤ]
Τσακίρης Παντελεήμων: Ποσοστό: 42.64% – 3.829
Αταμιάν Μπέδρος Εσαή (Πέτρος): Ποσοστό: 40.42% – 3.630
Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας: [19 από 19 ΕΤ]
Τσακίρης Παντελεήμων: Ποσοστό: 45,04% – 2.369
Αταμιάν Μπεδρός Εσαή (Πέτρος): Ποσοστό: 35.38% – 1.861
Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας: [17 από 17 ΕΤ]
Τσακίρης Παντελεήμων: Ποσοστό: 47,23% – 2.118
Αταμιάν Μπεδρός Εσαή (Πέτρος): Ποσοστό: 32.92% – 1.476
Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ :