ΔΗΜ. ΔΕΛΤΑ : Tο πρόγραμμα του Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων

Tο πρόγραμμα του Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τη Δεύτερα 11 Σεπτεμβρίου έχει ως εξής

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 09:00

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 09:00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ 10:30

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 09:30

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 09:30

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 10:00

4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 10:00

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 09:00

6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 09:30

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 08:30

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 09:15

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 10:00

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 10:00

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 08:30

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11:00

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 09:30

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 09:30

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΣΙΝΔΟΥ 09:00

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 08:15

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 08:30

4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 09:00

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 08:15

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 08:15

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 09:00 3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 09:45

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 09:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ 10:30

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 09:00

             2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 09:00

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 09:00

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 08:30

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 09:00

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 09:00

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ 09:30

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 09:00

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 09:30

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 09:00

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 08:30

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ 08:30

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 08:15

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 09:30

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 09:30

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ) 10:30

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΣΙΝΔΟΣ) 09:00

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΑ) 09:00

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ) 09:00

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΜΑΓΝΗΣΙΑ) 08:45

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑ) 08:45

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) 10:30

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΞΙΟΥ (ΚΥΜΙΝΑ) 10:30

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΣΙΝΔΟΣ) 09:30

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ) 09:30

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ) 09:30

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 09:00

1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ 09:30

ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 10:15