Δημ. ΔΕΛΤΑ : Τα τελικά αποτελέσματα …

Τελικά αποτελέσματα Δήμου Δέλτα με ενσωμάτωση του 100% των Εκλογικών Τμημάτων
78 από τα 78 οι Συνδυασμοί πήραν τα εξής αποτελέσματα.
Γερακίνα Μπισμπινά με τον Συνδυασμό !!Όραμα & Δημιουργία 36,25%
σύνολο ψήφων 7.932
Ιορδάνης(Νάκος)Δημητριάδης με τον Συνδυασμό !!Νέα Πορεία στον Δήμο Δέλτα!! 32,56%
σύνολο ψήφων 7.123
Γιάννης Ιωαννίδης με τον Συνδυασμό !!Συμμαχία Έργου,Εντιμότητας & Προοπτικής!! 24,14%
σύνολο ψήφων 5.281
Πασχαλίνα (Λίνα)Χατζηκυριάκου με τον Συνδιασμό !!Λαική Συσπείρωση!! 7,05%
σύνολο ψήφων 1.543
Εγγεγραμμένοι 37.745 Ψήφησαν 22.730 Έγκυρα 21.876 Άκυρα 605 Λευκά 246.
Ποσοστό συμμετοχής 60,22%