ΔΗΜ ΔΕΛΤΑ : Παρέμβαση Γιάννη Ιωαννίδη για το σχέδιο νόμου για τους ΟΤΑ / Επιστολή σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔΚΜ

Παρέμβαση Γιάννη Ιωαννίδη για το σχέδιο νόμου για τους ΟΤΑ.
Επιστολή σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔΚΜ
Ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης έστειλε επιστολή, προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου και τον πρόεδρο της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιο Καιτετζίδη, για να τους ενημερώσει για τις θέσεις του Δήμου Δέλτα για το σχέδιο αναμόρφωσης των ΟΤΑ που βρίσκεται σε διαβούλευση.
Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, με τον δήμαρχο Γιάννης Ιωαννίδη να παίρνει σαφή θέση απέναντι στις διατάξεις.
Ο κ Ιωαννίδης μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ύπαρξη των τριών νομικών προσώπων στο Δήμο Δέλτα τον ΚΠΟΔΔ και τις δύο σχολικές Επιτροπές και αναλύει τις επιπτώσεις από την κατάργησή τους, σε έναν δήμο που υπέστη δραματική αφαίμαξη επιστημονικού προσωπικού λόγο συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των υπηρεσιών, που παρέχουν σήμερα τα νομικά πρόσωπα και αν ψηφιστεί το σχέδιο νόμου θα ενταχθούν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δέλτα.
Η επιστολή του Δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη
Αξιότιμοι Πρόεδροι και αγαπητοί φίλοι Λάζαρε και Ιγνάτιε,
Αναφορικά με το, ως άνω, σχέδιο νόμου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έως την 26 η Σεπτεμβρίου 2023, ιδιαίτερα για το άρθρο 24 ο «Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» και για το άρθρο 25 ο «Μεταφορά αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών, σύσταση πάγιας προκαταβολής στους διευθυντές των σχολικών μονάδων», επιθυμώ να σας καταθέσω
αρμοδίως, τη θέση του Δήμου Δέλτα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.
Στο Δήμο Δέλτα λειτουργεί ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) και δυο Σχολικές Επιτροπές, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα, αμφότερες Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
Η κατάργηση των, εν λόγω, τριών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σημαίνει τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων τους, δράσεων και ενεργειών τους, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δέλτα.
Τονίζω πως, με την εφαρμογή της «Κινητικότητας», ο Δήμος μας υπέστη, δραματική αφαίμαξη έμπειρου επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού. Τίθεται λοιπόν σε αμφιβολία, η δυνατότητα αποτελεσματικής ενσωμάτωσης του προσωπικού και των λειτουργιών των τριών, υπό κατάργηση Νομικών Προσώπων, στον υπηρεσιακό κεντρικό δημοτικό κορμό.
Και αν ακόμη θεωρήσουμε πως, αιρετοί και υπηρεσιακοί, θα υπερβάλλουμε εαυτόν ώστε, με οργάνωση και προγραμματισμό, θα ενσωματώσουμε τις κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές αρμοδιότητες του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. στη λειτουργία του Δήμου, «φυλάσσοντας ως κόρη οφθαλμού», την ασφάλεια, υγεία και υγιεινή των παιδιών, στους επτά (7) Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς, που σήμερα λειτουργούν με ευθύνη του Οργανισμού, αυτό φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο και ριψοκίνδυνο, στην περίπτωση των δυο Σχολικών Επιτροπών.
Η διασφάλιση και προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της υγιεινής των μαθητών αλλά και του εκπαιδευτικού και γενικού προσωπικού, στις εξήντα τρεις (63) σχολικές μονάδες του Δήμου μας, απαιτεί ταχύτητα ενεργειών που, οι χρονοβόρες διαδικασίες στην, υπό σύσταση, Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αδυνατούν να επιτύχουν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντιπροτείνουμε, τη συγχώνευση των δυο Σχολικών Επιτροπών, σε ένα ΝΠΔΔ, την ‘Επιτροπή Σχολικής Εκπαίδευσης Δήμου …’, που θα δύναται την προμήθεια υλικών, την ανάθεση υπηρεσιών, τις τεχνικές εργασίες και την κατασκευή έργου, με αποφάσεις του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, με πλήρη τήρηση της νομιμότητας, ώστε αφενός να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός που, το Υπουργείο Εσωτερικών, επιθυμεί και αφετέρου να μην τεθεί σε αμφιβολία και κίνδυνο, η ασφάλεια, η υγεία και η υγιεινή της