Δημ. ΔΕΛΤΑ : Αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και προστασία των κατοίκων

Το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων που απειλεί τον δήμο Δέλτα και τα δεδομένα που λαμβάνει η πολιτική προστασία από τους σταθμούς μέτρησης και παρακολούθησης της στάθμης των δυο ποταμών και των μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, για την έγκαιρη πρόληψη και παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή, συζητήθηκαν στο συνέδριο που έγινε 1-2 Νοεμβρίου στο Μπουργκάζ της Βουλγαρίας.
Η γεωγραφική θέση του δήμου μας και η κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειες σε όλη τη χώρα οδήγησε την διοίκηση στην απόφαση να ενταχθεί η περιοχή μας στο ευρωπαϊκό έργο «CO-PREVENT προϋπολογισμού 839.154,70 €, μέσω του εταίρου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ που είναι ο συνεργαζόμενος φορέας.
Η συνεργασία αφορα δήμους και φορείς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Μολδαβίας.
Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκαν στα όρια του δήμου Δέλτα δυο σταθμοί μέτρησης ο ένας στο Ανατολικό για την μελέτη του Αξιού ποταμού και ο δεύτερος στα Διαβατα για τη μελέτη του Γαλλικού ποταμού έτσι ώστε να γνωστοποιούνται δεδομένα κρίσιμα και απολύτως αναγκαία για την παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού.
Ήδη από τα δεδομένα που αντλούμε πιλοτικά έχουμε μια πλήρη εικόνα ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση για την προστασία των κατοίκων του δήμου και των περιουσιών τους προληπτικά και όχι θεραπεύτηκα.
Το έργο ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο και οι σταθμοί μέτρησης περνούν στα χέρια του δήμου Δέλτα.
Στο εξής ο Δήμος μας αποκτά ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων φαινομένων και στην προστασία των κατοίκων του.