ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : Ομόφωνο «όχι» για τον δανειοθάλαμο στη θέση «Καμάρα» του Δρυμού

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στην παραχώρηση της έκτασης στη θέση «Καμάρα» της κοινότητας Δρυμού για χρήση ως δανειοθαλάμου εξέφρασε ομοφώνως το δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου, που συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως, για να τοποθετηθεί αποκλειστικά για το συγκεκριμένο θέμα.
Στην ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ωραιοκάστρου επισημαίνονται τα εξής:
«Υιοθετώντας το σκεπτικό των ομόφωνων αποφάσεων Δ.Σ. 293/2013 και 311/2018 περί απαγόρευσης στον ανάδοχο του έργου για τη λήψη οιασδήποτε μορφής γαιωδών (και όχι αδρανών) υλικών από τον δανειοθάλαμο στη θέση ΚΑΜΑΡΑ και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν 08/2020 σχετική απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Δρυμού, επικαιροποιούμε σήμερα την κατηγορηματική αντίθεσή μας στη λειτουργία του και δη στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης της εν λόγω έκτασης των 339 στρεμμάτων ή όποιας άλλης έκτασης στην περιοχή σε οποιονδήποτε.
Επιφυλασσόμαστε, επιπλέον, για την εισαγωγή εκ νέου του θέματος προς λήψη απόφασης στο Δ.Σ. άμα τη κοινοποιήσει της σχετικής απόφασης του ΣτΕ και δεσμευόμαστε να εξαντλήσουμε κάθε διοικητικό και νομικό μέσο για την προστασία της περιοχής, όπου και όποτε κριθεί λυσιτελές για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας».