ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ εκλογές 2023 :   ( ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ) Επί του…ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ !

Ο Β. Σκουρής «Επί του Πιεστηρίου» στο kontra | Παρόν - Τυπολογίες
Σε συνέχεια της ανάρτησης του φίλου «o Master…της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» που φιλοξένησε το έγκριτο site   vimathess
σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του κατάλληλου υποψηφίου για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές , θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα και με βάση αυτό θα ήθελα να σας βάλω σε σκέψη σχετικά με το πως θα πρέπει σε αυτές τις εκλογές να κρίνουμε όλοι:
Ας πούμε ότι έχετε μία επιχείρηση , για την οποία έχετε μοχθήσει αρκετά για να αποκτήσετε και θέλετε να την στελεχώσετε με τα κατάλληλα άτομα, για να αναπτυχθεί και σε βάθος χρόνου να πετύχετε τόσο σε οικονομικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Ποιους θα επιλέγατε για την στελέχωση της εταιρείας σας;
Κάποιον φίλο γνωστό, συγγενή στον οποίο έχουμε υποχρέωση για άλλους λόγους ή τον κατάλληλο άνθρωπο που ξέρετε ότι έχει τις ικανότητες να κάνει την εταιρεία σας να πετάξει;
𝞖 𝞔𝞹𝞲𝞴𝞸𝞬ή 𝞫ά𝞼𝞮𝞲 𝞽𝟂𝞶 𝞘𝞳𝞪𝞶𝞸𝞽ή𝞽𝟂𝞶 𝞔𝞬𝞬𝞾ά𝞽𝞪𝞲 𝞽𝞰𝞶 𝞔𝞹𝞲𝞽𝞾𝟀ί𝞪:
Η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται και την αναπτύσσουν. Στη διαδικασία της επιλογής των ανθρώπων που θα αναλάβουν ευθύνες για την ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησης, πρέπει να προτιμώνται οι καλύτεροι για τη θέση, βασιζόμενοι στις ικανότητες και τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, παρά από συναισθηματικές σχέσεις με φίλους ή γνωστούς.
Η επιλογή ενός φίλου ή γνωστού για μια σημαντική θέση μπορεί να πηγάζει από τις καλές σχέσεις και τον συναισθηματικό δεσμό που μοιράζεστε, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει απαραιτήτως την απαιτούμενη επαγγελματική εξειδίκευση για τη θέση.
𝞣𝞸 𝞟𝞴𝞮𝞸𝞶έ𝞳𝞽𝞰𝞵𝞪 𝞽𝞰ς 𝞐𝞶𝞽𝞲𝞳𝞮𝞲𝞵𝞮𝞶𝞲𝞳ό𝞽𝞰𝞽𝞪ς:
Η επιλογή επαγγελματιών βάσει των ικανοτήτων τους διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των εταίρων της επιχείρησης, καθώς γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις βασίζονται στο πραγματικό ταλέντο και την επαγγελματική ικανότητα.
𝞖 𝞔𝞹𝞲𝞽𝞾𝟀ί𝞪 𝞹𝞺𝞸𝞳ύ𝞹𝞽𝞮𝞲 𝞪𝞹ό 𝞽𝞰𝞶 𝞔𝞷𝞮𝞲𝞭ί𝞳𝞮𝞾𝞼𝞰 𝞳𝞪𝞲 𝞽𝞰𝞶 𝞐𝞿𝞸𝞼ί𝟂𝞼𝞰
Με τους καλύτερους στο τιμόνι, μια επιχείρηση έχει την ευκαιρία να διακριθεί και να επιτύχει …
Και ο Δήμος Χαλκηδόνος  είναι η επιχείρησή μας ..
Μαζί με αυτήν θα ξαναζωντανέψουμε και εμείς…
Σκεφτείτε σοφά , μελετήστε και κρίνετε …
ΖΑΝ … ο Ανιχνευτής !