ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος : Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκηδόνας

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2_2020_Ψ5ΜΞΩΗ2-ΜΡ6

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019