ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος : Έξι καινούργια χορτοκοπτικά τρακτεράκια στην υπηρεσία του δήμου

Ο δήμος Χαλκηδόνος ενίσχυσε το Τμήμα Πρασίνου με έξι καινούργια χλοοκοπτικά τρακτεράκια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ευκολότερη, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη συντήρηση του πρασίνου.
Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την καταπόνηση του προσωπικού και ελαχιστοποιούμε το χρόνο εργασίας.
‪Καλορίζικα και καλοδουλευτα πάντα με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες ασφαλείας!‬