ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ : Οικονομική επιτροπή δήμου Χαλκηδώνας

Οικονομική επιτροπή δήμου Χαλκηδώνας :
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση Πρακτικού Σταδίου
1 (Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την υπηρεσία : «Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Χαλκηδόνος», Εκτιμώμενης αξίας 75.000,00 € με ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 105158).2.Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωσης της σύμβασης για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δ.Α.Κ. Γέφυρας», συνολικού προϋπολογισμού 570.564,52 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (αρ. μελέτης: 27/2020, α/α διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 92352).
3.Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ.αριθ.17 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 9.257τμ. της Κοινότητας ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
4.Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ ́αριθ.1527 ακινήτου στην Κοινότητα Αγχιάλου.
5.Καθορισμός όρων εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου -Κτίσματος 29,48 τ.μ, εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Αγχιάλου.
6.Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ ́αριθ.1797 τμήματος -3, έκτασης 3.366τμ. Δημοτικού Ακινήτου στην ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ.
7.Καθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 973,00 τμ., για το υπ.αριθ.1.114 δημοτικό αγροτεμάχιο συνολικήςέκτασης, 7,133τ.μ, που βρίσκεται στην Κοινότητα ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
8.Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ ́αριθ.507 αγροτεμαχίου έκτασης 1.500 τ.μ. της Κοινότητας Χαλκηδόνας.
9.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.944 Δημοτικού αγροτεμαχίου, έκτασης 5.375 τ.μ. Σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ξηροχωρίου και κατακύρωση αποτελέσματος.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣTμήμα Υποστήριξης Πολιτικών ΟργάνωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ.: 2391-330153Κουφάλια12-03-2021Aριθμ. Πρωτ:3623