ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Πρόσληψη ενός σύμβουλου

Από τον δήμο Χαλκηδόνος θα προσληφθεί ένας ειδικός σύμβουλος
Ειδικός Σύμβουλος Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και διατύπωση γνωμοδοτήσεων στα παρακάτω θέματα:
α) Σχεδιασμός δράσεων για την προώθηση του οράματος, της αποστολής και των στόχων του Δήμου Χαλκηδόνος.
β) Διαχείριση και ανάπτυξη στρατηγικής για την προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών αγαθών, γεγονότων και δράσεων.
γ) Την υλοποίηση συνεργασιών με άλλους οργανισμούς αναπτυξιακής, κοινωνικής, πολιτισμικής υφής, όπως αδελφοποιήσεις, ένταξη σε δίκτυα δήμων και περιφερειών, συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες.
δ) Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδόσεων, δημιουργία ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων.
ε) Επικοινωνία με συλλόγους και κοινωνικούς φορείς του Δήμου, ενημέρωση των μελών τους με στόχο τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις και στην προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
Η Αιτήσεις από 4 /9 έως 8 /9 2020

ΕΔΩ : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%94%CE%9C%CE%A9%CE%972-%CE%9F%CE%A8%CE%94?inline=true

ΕΔΩ : https://diavgeia.gov.gr/f/dimos-chalkidonos

ΑΔΑ: ΩΖΔΜΩΗ2-ΟΨΔ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ