ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Παράτυπη και επικίνδυνη η “επιτροπή διαχείριση κρίσης ” που προτείνει ο δήμαρχος !

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ !

Με έκπληξη  διαβάσαμε χθες την επιστολή του Δημάρχου όπου ούτε λίγο ούτε πολύ στο τέλος ο Δήμαρχος λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή (διευρυμένη με τους Αρχηγούς) θα λειτουργήσει ως Επιτροπή Διαχείρισης της κρίσης για τον κορωνοϊό και «σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς θα καθορίζει τις απαραίτητες ενέργειες» .

Αποτέλεσμα εικόνας για σταυροσ αναγνωστοπουλοσ

Είναι δυνατόν κ. Δήμαρχε και κ. Αντιδήμαρχε Πολιτικής Προστασίας κ. Βαϊνά να μην γνωρίζετε ότι αρμόδιο για όλα αυτά είναι από νόμο του κράτους το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου το οποίο οργανώνει και το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας επιπέδου Δήμου;

Ο νόμος αναφέρει ρητά  :
Άρθρο 23 – Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Σε κάθε Δήμο λειτουργεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 97 περ. θ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι αρμοδιότητες του στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος του άρθρου 4 είναι οι εξής:
α. Συντονίζει το έργο της πολιτικής προστασίας …….  
β. Οργανώνει και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας επιπέδου Δήμου του άρθρου 12 του παρόντος.

Αυτό είναι το όργανο που πρέπει να συντονίζει κ. Δήμαρχε και όχι η Οικονομική Επιτροπή.

Εσείς κ. Δήμαρχε έχετε δημιουργήσει Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο;

Φτιάξατε αυτό το Συντονιστικό Όργανο που λέει ο νόμος;

Ευτυχώς μέχρι στιγμής μας φύλαξε ο Θεός και δεν ξέφυγαν τα πράγματα.

Τι θα γίνει όμως αύριο αν ξεφύγει η κατάσταση;

Με ένα Δήμαρχο κι ένα Αντιδήμαρχο οι οποίοι δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση… ;

Επιτέλους συνέλθετε κύριοι…!

Δεν είστε Αντιπολίτευση… ! 

Βρε που μπελ… με τους ασχετ… ! 

Υ.Γ. Αλήθεια η αντιπολίτευση δεν το γνώριζε αυτό ;