ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : “Καταγγελίας το … ανάγνωσμα “

Μία  νέα καταγγελία για μεροληψία αυτήν την φορά μας έκανε φίλη αναγνώστρια στέλνοντας μας και την απόφαση
Με εντολή του διευθυντή μας  αφαιρέθηκαν τα ονόματα από την ανάρτηση για ευνόητους λόγους  παρά το ότι η ανάρτηση είναι δημοσιευμένη στην διαύγεια
Η καταγγελία …
Καταγγελία – Ερώτημα  : «Nα μας απαντήσει δημόσια η εν λόγω πρόεδρος εάν επέλεξε μετα από προσφορές ( και πόσες) και έκανε την απευθείας ανάθεση στον πρώην …  φαρμακοποιό της περιοχής και με ποια κριτήρια ; “

 

Η ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΝΙΑΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

07/05/2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 37

Αριθ. Απόφ. 11 /2020

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας απολυμαντικών και μασκών για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων λόγω του COVIT 19 .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 4. Την ανάγκη του Ν.Π. για την εκτέλεση της προμήθειας . 5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του τρέχοντος έτους του Ν.Π. 6. Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα από τo Φαρμακείο  …. κάτοικο …  Θεσσαλονίκης .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την απευθείας ανάθεση στο Φαρμακείο ….. Δ.Ο.Υ Ιωνίας Θεσσαλονίκης για την προμήθεια απολυμαντικών και μασκών για τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων λόγω του COVIT 19 .
  2. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 800 μάσκες Χ 1,00 € το τεμάχιο και 5 κιβώτια Αλκοολούχων καθαριστικών 5,30 € το τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α. 6% .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Α.

Άλλη μία καταγγελία από αναγνώστη μας που θα πρέπει  να ελεγχθεί αν είναι όλα νόμιμα και να προβληματίσει  την διοίκηση του δήμου Χαλκηδόνος !
Η…  Κασσάνδρα !

 

Γραμμή Καταγγελιών : 6980022003 ( 24 ώρες)

ΕΜΑΙΛ -Καταγγελιών  : takalanta@hotmail.gr