ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Μετά  την γενική “κατακραυγή” από την κοινωνία του δήμου Χαλκηδόνος ο δήμος αποφάσισε τον καθαρισμό  οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών…

Κάλιο αργά …παρά ποτέ !

ΕΔΩ :

Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών