ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ : Την πρόσληψη τουλάχιστον 15 σχολικών καθαριστριών ζητά ο Δ. Λαγκαδά

Για το ζήτημα που έχει προκύψει με τις σχολικές καθαρίστριες σε όλη την Ελλάδα και την κάλυψη των αναγκών σε καθαριότητα των σχολικών μονάδων, ο Δήμος Λαγκαδά με κατεπείγουσα επιστολή του προς το υπουργείο Εσωτερικών ζητά τη συμπληρωματική πρόσληψη τουλάχιστον 15 καθαριστριών προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού.
Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή, η πρόσληψη προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες της φετινής δύσκολης σχολικής χρονιάς και της συχνής καθαριότητας των χώρων κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων και πριν και μετά τη λήξη του καθημερινού ωραρίου, αλλά ούτε και το γεγονός ότι η καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων περιλαμβάνει εκτός από τις αίθουσες και αύλειους χώρους, γυμναστήρια κ.α πολλών τετραγωνικών μέτρων.
Διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις εργασίας, όπως και το ωράριο του προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία έχουν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.