ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ : Σε εξέλιξη βρίσκονται και αυτήν την εβδομάδα οι αποψιλώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται και αυτήν την εβδομάδα οι αποψιλώσεις ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης στο οδικό δίκτυο, όπως και ο καθαρισμός και ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων από τεχνικά συνεργεία του Δήμου Λαγκαδά.
Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες για την αποκατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών του δήμου.

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, γρασίδι, ουρανός, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, ουρανός, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, ουρανός, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, δέντρο, γρασίδι, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση