ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ : Έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2020 οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ανακοινώνουμε ότι οι ωφελούμενες/οι μπορούν με την προσκόμιση του VOUCHER να απευθυνθούν για την εγγραφή των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΥΚΠΑΑΠ του Δήμου Λαγκαδά, το αργότερο έως και τις 02/09/2020.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στις εν λόγω δομές είναι και η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης παιδιάτρου, με την οποία πιστοποιείται η καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ο εμβολιασμός αυτού, καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού, τόσο για τους Παιδικούς Σταθμούς, όσο και για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ραντεβού επικοινωνείτε με την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά στο τηλέφωνο 2394020841.