ΔΗΜΟΣ Λαγκαδά : Επιχορήγηση δραστηριοτήτων για την πανδημία από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (European Youth Foundation – EYF) προσφέρει χρηματοδότηση σε τοπικές και εθνικές οργανώσεις νεολαίας (ΜΚΟ) για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις κατά τόπους ανάγκες που προκύπτουν από την κρίση του COVID-19.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε πιλοτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή στήριξης προς όλα τα άτομα που πλήττονται από την κρίση και πιο συγκεκριμένα στην προσέγγιση και τη στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στη στήριξη των υγειονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και, τέλος, στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την αντιμετώπιση της κρίσης.
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.
Υποβολή αιτήσεων έως 22 Ιουνίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες/ προϋποθέσεις ένταξης και επιχορήγησης:

https://www.coe.int/…/european-youth-foundation/registration