ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ : Αιτήσεις για σύνδεση στην αποχέτευση Επανομής

Το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Επανομής έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2015. Οι δημότες μπορούν να προσέρχονται στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής (πλατεία Μεταξά) και να κάνουν αίτηση για σύνδεση με το δίκτυο έχοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Οικοδομική Άδεια και Τοπογραφικό Διάγραμμα (αντίγραφα)
Β) Λογαριασμός νερού (ο κάθε ιδιοκτήτης ξεχωριστά αν πρόκειται για οικοδομή ή συγκρότημα)
Γ) Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
Δ) Εξουσιοδότηση, εφόσον πρόκειται για τρίτο πρόσωπο
Ακολουθεί αυτοψία από Μηχανικό του Δήμου στο ακίνητο για να διαπιστωθεί αν και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης και Αποχέτευσης οι Δημότες είναι υποχρεωμένοι να συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων, εφόσον διέρχεται δίκτυο μπροστά από το οικόπεδό τους.
2. Μελλοντικά στο λογαριασμό νερού θα υπάρχει χρέωση για αποχέτευση (ανάλογη της κατανάλωσης νερού) για όλους τους δημότες της περίπτωσης 1.
Πληροφορίες στην Κοινότητα Επανομής (ισόγειο, τμήμα Ύδρευσης) κάθε μέρα 8:00-14:00 στον κ. Σέραλη Νικόλαο ή στο τηλ. 2392330127.
Κων/να Τάπρα,