ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Έρευνα με την ανακύκλωση και την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων-οικιακών απορριμμάτων

Έρευνα στο Δήμο Δέλτα σχετικά με την

ανακύκλωση και την πρόληψη παραγωγής

αποβλήτων-οικιακών απορριμμάτων

Η έρευνα κοινού πραγματοποιείται για λογαριασμό της ΚΟΙΝΣΕΠ Ecoroutes στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων στο Δήμο Δέλτα» που επιχορηγείται από το πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τις στάσεις και τις απόψεις των κατοίκων του Δήμου Δέλτα για την ανακύκλωση και την μείωση παραγωγής οικιακών απορριμμάτων. Απώτερος στόχος είναι τα συμπεράσματα της έρευνας να χρησιμεύουν στο σχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων του Δήμου Δέλτα στους τομείς αυτούς. Η έρευνα είναι ανώνυμη και αφορά τους κατοίκους του Δήμου Δέλτα.