ΔΗΜΟΣ Δέλτα : Οι προϋποθέσεις και οι κανόνες των αθλητικών δραστηριοτήτων

Στο δήμο Δέλτα με την επιστροφή στα γήπεδα και στα κλειστά γυμναστήρια για τους αθλούμενους πολίτες και φυσικά για όλα τα μέλη των αθλητικών σωματείων και συλλόγων. Για να γυμναστούν, όμως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και επίδειξη του “Δελτίου καταγραφής αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα”. Για τους αθλητές είναι απαραίτητη η συμπλήρωση μιας σειράς εγγράφων που θα βρείτε παρακάτω:

Το Δελτίο

Έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου

Ιστορικό αθλητή

ιστορικό αθλητή σελ 2

ιστορικό αθλητή σελ 3

Ιστορικό αθλητή σελ 4

ιστορικό αθλητή σελ 5

Το άνοιγμα των οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων για τους αθλούμενους πολίτες περιλαμβάνει οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν βάσει του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που έχει εκπονήσει η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπής της ΓΓΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
Συγκεκριμένα θα γίνεται καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων στην εγκατάσταση, με περιορισμούς στη χωρητικότητα και  τήρηση των αποστάσεων.